2107
2012

Soğutma Sistemleri Nasıl Çalışır?

Soğutma Sistemleri ana ve yardımcı elemanlardan oluşurlar.Soğutma sistemini oluşturan ana elemanlar Kompresör(itenek),Kondanser(Yoğuşturucu),Evaparatör(Buharlaştırıcı)ve Termostatik Genleşme Valfi’dir.Bu elemanlar basit soğutma çevrimini yapmaya yararken bunun yanında yardımcı elemanlarda soğutma sisteminin önemli parçalarıdır.Bu parçalar sistemin kullanım amacına göre değişkenlik gösterebilir.Kompresör içerisinde sıcak ve basınçlı olarak bulunan gaz halindeki soğutucu akışkan önce oil receivera(yağ ayırıcı)girer burada gaz içerisindeki yağ ayrıştırılarak kompresöre yağ geri döner gaz halindeki soğutucu akışkan ise  kondansere yani yoğunlaştırıcı ya pompalanır.Kondanserler spiral şeklindeki bakır borulardan oluşurlar bu bakır boruların üzeri ise kısa aralıklı alüminyum lameller ile kaplıdır.Kondanser içerisine giren gaz halindeki soğutucu akışkan kondanserdeki fanlar sayesinde sirküler edilen havanın lamellere çarparak gaz halindeki akışkandan ısı emerek akışkanı gaz halinden sıvı haline dönüştürerek sırası ile önce liquit receiver(likit tankı)girerek buradan direkt olarak gözetleme camından geçerek drier(filtre kurutucu)ya gelip buradan ise  bakır borular vasıtası ile Termostatik Genleşme Valfine aktarılır buradan püskürtme yöntemi ile Evaparatöre(buharlaştırıcı) püskürtülen sıvı haldeki soğutucu akışkan evaparatör üzerindeki fanlar sayesinde ortamdan emmiş olduğu ısı ile sıvı haldeki soğutucu akışkanı buharlaştırır.Böylelikle ortamdan sürekli ısı emilerek ortamın ısısı ve nemi azalmış olur ve soğutma gerçekleşir.Evaparatörde buharlaşan soğutucu akışkan buradan akümülatöre(likit ayırıcı) ya aktarılır evaparatörde tam buharalaşamayan soğutucu akışkan buharlaşarak çevrimi tamamlamak için tekrardan kompresöre aktarılır.