Endüstiryel soğutma cihazları gerek tasarımları gerekse hükmettiklerihacimlerin ihtiyaçlarına göre günde 24 saat çalışmak üzere tasarlanmış cihazlardır.Tüm çalışan parçalar gibi soğutma sistemini oluşturan parça ve ekipmanların belirli bir çalışma ömürleri vardır.

Soğutma grupları çeşitli isimlerle adlandırılsalar dahi aynı temel parçalardan oluşmakta bunların yanısıra ihtiyaç durumuna göre çeşitli ilave parçalar eklenmektedir.Her ne şekilde olursa olsun soğutma sistemleri aynı prensiple hareket etmekte ve zamanla çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır.ortaya çıkan sorunlar kimi zaman MEKANİK kimi zaman ELEKTRİK kaynaklı problemler olarak karşımıza çıkmakla beraber birbirini tetikleyerek sistemin işleyişini durdurmakta böylece gerek iklimlendirilen ortam gerek soğutulacak mekanlarda konfor ve ürün konusunda çeşitli sıkıntılar meydana gelmektedir.

Soğutma sistemlerinin işleyişinin önem arz ettiği durumlarda sistem işleyişinin sekteye uğramaması için çeşitli bakım ve koruyucu önlemleri gerçekleştirmek mümkündür bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir


Koruyucu bakım:
Soğutma sistemlerinin ilk işletmeye alınmasından itibaren AYLIK veya kullanım durumlarına göre SEZONLUK bakımlar şeklinde yapılabilen KORUYUCU BAKIM yöntemiyle sistem bakım periyoduna göre sürekli kontrol altında tutulmakta eskiyen, ekonomik ömrünü dolduran ve çeşitli nedenlerle yenilenmesi gereken parçalar ve ekipmanlar işletme sahibine düzenli raporlar şeklinde sunularak olası arızaların önüne geçilmekte ve sorunun kaynağı daha önceden tahmin edilebildiği için en kısa sürede sorun giderilerek sistemin işleyişi güvence altına alınmaktadır.


Genel bakım:
Genel sistem bakımlarında soğutma sistemleri müşteri isteğine bağlı olarak dönemsel olarak gözden geçirilmekte çalışma performansı ve ekipmanların işleyişi hakkında çeşitli kontroller yapılarak raporlar sunulmakta gerekli görüldüğü taktirde onarım ve parça değişimi işlemi yapılmaktadır.


Bakım esnasında yapılan işlemler:
Soğutma sistemlerinde bakım yapılırken çeşitli temel işlemler gerçekleştirilir bunlar şu şekilde özetlenebilir:

  1.     kondenser ve evaporatör bakım temizlik işlemleri
  2.     elektrik voltaj ve akım ölçümleri
  3.     kondenser ve evaporatör filtrelerinin temizlenmesi/değişimi
  4.     sistem yağlaması,yağ viskozitesi asitlenme gibi değerlerin ölçümleri
  5.     sistem içerisinde gaz akışı ve filtrelerin kontrolü (dryer,kartuşlar)
  6.     mekanik aksamın kontrolü
  7.     elektrikli aksamların kontrolü ve testleri
  8.     soğutucu akışkan kontrolü
  9.     sistemi oluşturan boru tesisatları izolasyon kablo ve devre elemanlarının kontrolü


Sistem işleyişine göre hazırlanacak raporlar vasıtasıyla gerekli görülen parça ve aksamların değişimi tadilatı ve tamiratı yapılarak minimum maliyetle sistemin işleyişi kontrol altına alınmaktadır.

Gerekli bakımlar müşteri isteğine bağlı olarak bir defaya mahsus olabileceği gibi aylık dönemsel ve yıllık bakım periyodları şeklinde olabilmektedir dönemsel bakımlarda bakım sözleşmeleri imzalamak en mantıklı seçenek olarak ortaya çıkmaktadır bakım sözleşmeleri işletmede bulunan cihaz sayısı ve cihaz özelliklerine göre çeşitli kapsam ve maliyetlerde hazırlanabilmektedir.

Bakım sözleşmeleri sayesinde sisteme en geç 24 SAAT içinde müdahale edilmekte sözleşme kapsamına göre yedek parça sıkıntısı yaşanmadan sistem işleyişi garanti altına alınmaktadır